UNITATS DE TREBALL

LISANT treballa de forma continuada en noves inversions per poder millorar la nostra flota de vehicles i així poder oferir al nostre client, una major qualitat.

A LISANT comptem amb 5 grans àrees per conèixer la nostra flota de vehicles: Sanejament, Industrials, Transport, Grups de Pressió i Inspeccions.

SANEJAMENT

LISANT fa Intervencions de sanejament públic preventiu i correctiu en instal·lacions de xarxes de clavegueram, estacions de depuració biològica, fosses sèptiques, neteja de desguassos, neteja de façanes i grafits, etc…

També fem Intervencions de serveis d’emergència (vessaments, inundacions, desembussos d’instal·lacions i serveis d’emergència provocats per inclemències climatològiques).

Realitzem també tècniques d’hidrodemolició on s’utilitza l’acció del raig d’aigua a ultra pressió com a eina de demolició o extracció selectiva de formigó danyat o en mal estat mitjançant la utilització de grups de pressió fins a 3.000 bar amb elements robòtics de seguretat amb llança d’impulsió. incorporada.

Manteniment instal·lacions industrials

INDUSTRIALS

Lisant està dirigit al manteniment d’instal·lacions industrials (condensadors, intercanviadors, reactors, dipòsits, tancs d’hidrocarburs, clavegueram…) així com serveis d’emergència provocats per inclemències climatològiques i neteges químiques i manuals.

També Lisant actua en la desincrustació de diferents instal·lacions d’impureses adherides mitjançant productes desincrustants com a detergents o additius adequats.

TRANSPORT

LISANT ofereix el servei d’evacuació de residus industrials (perillosos i no perillosos), transport en cisternes i caixes autoritzades fins a 25m3, així com la gestió de tractament i/o valoració dels residus esmentats.

També disposa de vehicles per al transport de residus paletitzats, perillosos i no perillosos.

GRUPS DE PRESSIÓ

LISANT disposa d’equips per a neteges amb aigua a Ultra Pressió. Aquests treballs són específics que treballen per sobre dels 1.500 bars. A LISANT disposem d´equips de fins a 2.800 bar i un cabal 21 lpm.

Inspeccions clavegueram

INSPECCIONS

LISANT realiza revisiones en las redes de alcantarillado fecal, pluvial o industrial mediante el empleo del sistema audiovisual. Aquest sistema treballa amb un equip robotitzat mitjançant un sistema de circuit tancat de TV (fotografies/vídeos i informes tècnics).