Transports de Residus Líquids

Neteges Industrials

Neteja i manteniment de clavegueram

Transports de Residus Líquids

Neteges Industrials

Neteja i manteniment de clavegueram

A Lisant, Neteja Industrial i Sanejament S.A., iniciem les nostres activitats el 1985 dins dels sectors de sanejament públic (claveguerams municipals) i manteniment industrial (neteges tècniques d’instal·lacions).
 
A partir del 1987 vam fer una aposta a l’àrea del medi ambient, principalment a l’activitat de transport de residus, obtenint l’autorització de l’Agència de Residus de la Generalitat de Catalunya (codi T-009 de transportista autoritzat).
 
Al 1999, ens comprometem a la millora contínua dels processos i pretenem a través de les certificacions obtingudes segons norma ISO 9001 / ISO 14001 la completa satisfacció dels nostres clients en la realització dels serveis prestats com a principal objectiu.
 
Al 2004, vam ampliar la nostra activitat i vam incorporar a l’estructura dels equips un grup d’ultra pressió, que vam aconseguir a les nostres prestacions una pressió de treball de fins a 3000 bar.
 
Ens dirigim a la realització de treballs, tant a instal·lacions públiques(treballs d’hidrodemolició) com a instal·lacions industrials (intercanviadors, condensadors, reactors, etc.).

Equips propis i únics a Barcelona

Lisant disposa d´una màquina d´una potència de 3000 bars i un reciclador tècnic d´aigua únics a Barcelona.

s

Serveis professionals d'emergència

A Lisant fem intervencions de serveis d’emergència, tant al sector públic com a industrial.

Z

Empresa avalada per les seves certificacions

Disposem de les certificacions ISO 14001/9001, certificats REA, certificat de classificació empresarial i autorització de descàrrega residus a EDAR.