POLÍTIQUES D’EMPRESA

Lisant manté un compromís constant per a promoure i consolidar la cultura de la salut i la seguretat de totes les persones implicades en els seus activitats a qualsevol lloc del món, millorant el coneixement dels, riscos i impulsant comportaments responsables, per tal d’assegurar el desenvolupament d’un treball amb les màximes garanties de qualitat i sense accidents.

Totes les persones que treballen per a nosaltres representen el més valuós, que ha de ser sempre acuradament tutelat. Per això demanem a cadascun dels nostres treballadors que intervingui i aturi qualsevol activitat que pugui suposar un risc per a la seva salut i seguretat, o bé per a la de les persones amb les quals interactua.

També sol·licitem a cada treballador que notifiqui ràpidament al seu supervisor immediat, o al representant de Lisant de més alt rang al centre de treball, tot comportament no segur, així com i qualsevol acció, omissió o situació que pugui provocar potencialment un accident.

L’ordre de Stop Work s’ha de donar de bona fe. Lisant no culpabilitzarà ni responsabilitzará a aquells empleats o personal subcontractat que assenyalin una situació perillosa, o que interrompen les activitats, tot i que posteriorment s’arribés a demostrar que aquesta acció era innecessària, perquè la salut i la seguretat són el primer.

12 REGLES D'OR